Φεβρουαρίου 21, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Τα χαρακτηριστικά ενός Δημάρχου  

 

 

 

Η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του έργου «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED – POSEIDON, ο οποίος διέρχεται και από τη Δυτική Ελλάδα, συζητήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ως κύριος Εισηγητής της παράταξης για το συγκεκριμένο Θέμα, αλλά και για το θέμα που αφορούσε την έγκριση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Φορέα του έργου, ζητήσαμε Επιτακτικά την παροχή και υλοποίηση ανταποδοτικών οφελών , λόγω της διέλευσης του Αγωγού και από την χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μεσολογγίου.

Συγκεκριμένα για την Γνωμοδότηση θέσαμε ως Βασικό προαπαιτούμενο για την θετική μας γνωμοδότηση το οποίο και Υιοθετήθηκε από το Σώμα, να καθορισθούν – χωροθετηθούν, Σημεία Δια-Σύνδεσης του κυρίου Αγωγού EASTMED, με τα Τοπικά Δίκτυα ( χαμηλής και μέσης πίεσης ) , για την δυνατότητα παροχής – κατανάλωσης  Φυσικού αερίου στους Δήμους της Δυτικής Ελλάδα.

Για την έγκριση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και του Φορέα του έργου, ζητήσαμε στην 1 η Τροποποίηση του Μνημονίου που θα λάβει χώρα, η εταιρεία να αναλάβει ρητά στα σημεία που θα καθορισθούν και τα οποία πληρούν τις προυποθέσεις Χωροθέτησης – Δια-Σύνδεσης του κυρίου Αγωγού east med, με τα Τοπικά Δίκτυα ( χαμηλής και μέσης πίεσης ), να εκπονήσει με δικά της έξοδα τις μελέτες που απαιτούνται για την διασύνδεση των Τοπικών Δικτύων με τον Κύριο αγωγό του έργου.

Η Διεκδίκησή μας και η σαφή μας στάση για το Συγκεκριμένο Θέμα έφερε το Επιθυμητό Αποτέλεσμα, καθώς όλα τα ανωτέρω συμπεριλήφθησαν στην Θετική Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να διέπουν , για να μιλήσουμε και για τα του Οίκου μας,την εκάστοτε Δημοτική αρχή!

Ο Επόμενος Δήμαρχος Μεσολογγίου θα πρέπει:

 Να έχει Αυτοδιοικητική πείρα, έχοντας θητεύσει απο θέση Ευθύνης, προκειμένου να μπορεί να Διαχειριστεί από την πρώτη μέρα της Θητείας την Διοίκηση του Δήμου.

 Να έχει σαφή και αναπτυξιακή άποψη , Ωριμότητα στην Διεκδίκηση και Αποφασιστικότητα στην Υλοποίηση ,προκειμένου να Επανεκκινήσουμε ως Δήμος.

 Να διαθέτει Συνεργάτες , ανθρώπους της Κοινωνίας, με μεράκι, γνώση και Θέληση να προσφέρουν.

 Να κατανοεί την Θεσμική λειτουργία του Φορέα που Υπηρετεί. Απαιτείται Υπέρβαση, συμμετοχή στα κοινά και επιλογή ανθρώπων, που Πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν την Διαφορά!

Εμπιστεύομαι την κρίση σας.

 

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ