Απριλίου 22, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Π.Δ.Ε: Ενημέρωση αλιέων για την καταχώριση ειδών ολοθουρίων στο Ο.Σ.Π.Α.

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους αλιείς και λοιπούς εμπλεκόμενους στην αλιεία, επεξεργασία και εμπορία ολοθουρίων, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην αλιεία και διακίνηση των ειδών αυτών, ότι η καταχώριση των ποσοτήτων όλων των ειδών ολοθουρίων του γένους Holothuria spp μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α), πραγματοποιείται στον κωδικό: WBX - Holothuria spp - Είδος ολοθουρίου.

Όπως προκύπτει σύμφωνα με την απόφαση 931/330234/25-1-2021 της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1750/32219/19-3-2015 απόφασης ...… σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα” (Β’ 475)» (Β΄343), η προσωρινή εμπορική ονομασία για είδη ολοθουρίων και η εμπορική ονομασία για το είδος Holothuria tubulosa (“Καφέ ολοθούριο” - HFT) δεν υιοθετήθηκε με την εν λόγω απόφαση. Επομένως, παραμένει σε ισχύ μόνο η εμπορική ονομασία “Είδος ολοθουρίου” (Holothuria spp - WBX).