Σεπτεμβρίου 23, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Δωρεές στη «Διέξοδο» στη μνήμη αγαπημένων προσώπων

 

Πρόσφατα έφυγαν από τη ζωή η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΔΑ, το γένος Σταθάτου και ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΚΑΣ, κάτοικοι στη ζωή Αθηνών και Μαραθώνος αντίστοιχα.

Στη μνήμη τους ο ιατρός – καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΔΟΣΗΣ αντί στεφάνου κατέθεσε χρήματα στο Κέντρο Λόγου & Τέχνης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ιστορικού Μουσείου, της Πολιτιστικής Βιβλιοθήκης και του νεοσύστατου Μουσείου Άλατος.

Στον εξαιρετικά ευαισθητοποιημένο με την Ιστορία, τα Γράμματα και τις Τέχνες δωρητή, από την «οικογένεια» της «Διεξόδου» εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες τόσο για τις ευγενική του χειρονομία όσο και για την συνεχή επί 23 χρόνια υποστήριξη των πολυποίκιλων πολιτιστικών και κοινωφελών δραστηριοτήτων της.