Ιουνίου 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Λειτουργία  Σχολής Δυτών για το έτος 2023 στην Κάλυμνο

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προκήρυξη περί λειτουργίας Σχολής Δυτών για το έτος 2023 στην Κάλυμνο με ΑΔΑ: Ψ23Υ4653ΠΩ-Κ4Σ. Σχετικές αιτήσεις ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή μέχρι την 20-10-2023. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σε εργάσιμες ώρες στα τηλέφωνα: 26820 22226 (Λιμεναρχείο Πρέβεζας) και 22430 24444 και 29304 (Λιμεναρχείο Καλύμνου).

 

ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ