Απριλίου 19, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Φορολογικές δηλώσεις: Η πρώτη φορά υποβολής για νέους - Τι οφείλουν να κάνουν

 

Φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.2022 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα αφού προηγουμένως εκδώσουν ΑΦΜ.


Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον απέκτησαν έστω και ένα ευρώ εισόδημα από εργασία η επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2021 ή κατέχουν κατοικία η ΙΧ αυτοκίνητο που αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης η έχουν τραπεζικό λογαριασμό και στο όνομά τους έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων.


Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς όποιος συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούται φέτος να υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον:

– Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.

– Έχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.)

– Απέκτησε εντός του 2022 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.)

– Ίδρυσε εντός του 2022 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του

– Προχώρησε εντός του 2022 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος

– Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Ωστόσο, οι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2022 και δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία.

Όσον αφορά τον ΑΦΜ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον εκδώσουν ψηφιακά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr)

- Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην ψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρησης

- Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ

- Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου -μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης- λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο

Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολιτών (digital onboarding). Στην ιδία βιντεοκλήση, ο πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο.