Ιουνίου 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ η επιδότηση στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω»

 

 

Η χαμηλή συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω- Ενοικιάζω» οδηγεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να προχωρήσει σε διορθώσεις αυξάνοντας το ποσό της επιδότησης κατά 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η επιδότηση από τις 4.000 ευρώ θα ανέλθει στις 5.000 ευρώ ενώ υπάρχουν και σκέψεις να αυξηθεί και κατά 1.500 ευρώ.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη προχωράει το επόμενο διάστημα σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να δοθούν κίνητρα για να αυξηθεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο 1.372 αιτήσεις σε διάστημα δυο μηνών και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα μπουν στην αγορά 12.500 κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές την τελευταία τριετία.

Η αύξηση του ποσού της επιδότησης θα αφορά αναδρομικά και όλες τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας τον Απρίλιο. Με αυτό τον τρόπο, το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα φτάσει τα 5.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες θα έχουν την δυνατότητα προκαταβολής του 50% και για πρώτη φορά σε πρόγραμμα οι επιδοτούμενες δαπάνες, αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθωθεί για τρία τουλάχιστον χρόνια σε ιδιώτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όσοι υποβάλουν σήμερα αίτηση και ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιδότηση έως 4.000 ευρώ για να ανακαινίσουν μια κλειστή κατοικία επιφάνειας έως 100 τ.μ., την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να ενοικιάσουν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού ποσού της ανακαίνισης, με ανώτατο όριο δαπανών τα 10.000 ευρώ και ανώτατο όριο επιδότησης τα 4.000 ευρώ. Οσοι ενταχθούν είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την ανακαίνιση εντός 6 μηνών, να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα τιμολόγια των εργασιών ανακαίνισης καθώς και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο του σπιτιού.

 

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που δεν θα τηρήσουν τους όρους του προγράμματος θα κληθούν να επιστρέψουν στο κράτος τα χρήματα της επιδότησης που έλαβαν για την ανακαίνιση της κατοικίας τους.

Η ΔΥΠΑ μετά την υποβολή της αίτησης θα προχωράει σε όλες τις απαιτούμενες διασταυρώσεις σχετικά με το ακίνητο και τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και θα εκδίδεται αυτόματα επί της αίτησης, είτε εγκριτική είτε απορριπτική απόφαση, με σχετική αιτιολογία προς ενημέρωση του αιτούντος.
Μετά την έγκριση της αίτησης, θα εκταμιεύεται στον ενεργό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, η προκαταβολή της επιδότησης, η οποία ανέρχεται στο 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης. Η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών πραγματοποιείται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε βάθος έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης σε διαφορετική περίπτωση η προκαταβολή ανακαλείται και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Δικαιούχοι

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητό με χρήση κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) Οι Δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

β) Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.

γ) Οι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

δ) Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

ε) Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1.1.2019 και εφεξής.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες, υλικά, άδειες

Ενδεικτικά στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες. Επίσης προβλέπονται οι δαπάνες για αγορά των αναγκαίων υλικών, δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις εργασίες και δαπάνες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών, εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών.

Αλεξάνδρα Κλειδαρά- dnews.gr