Μαϊος 08, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Πιστοποιητικά μη πτώχευσης κλπ, για όσες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Mε την ΓΔΟΥ 296/2020 (ΦΕΚ’ 5251/27.11.2020) παρατάθηκε έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 η ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών (πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση) για όσες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν από το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Οι επιχειρήσεις, όμως, που έχουν ενταχθεί στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ξεπεράσει αθροιστικά, για όλες τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές, τις 400.000, ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης εντός του 2020 ενδέχεται να είναι λιγότερες των 500.

Είναι αδόκιμο λοιπόν, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και της αβεβαιότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, να ζητείται από τόσες χιλιάδες επιχειρήσεις να προβούν σε κάποιο ΚΕΠ, Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο για να αποκτήσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Εφόσον λοιπόν οι εταιρείες προς πτώχευση είναι τόσο λίγες σε σχέση με τους δικαιούχους, και με γνώμονα την διευκόλυνση των επιχειρήσεων αλλά και την απλοποίηση της όλης διαδικασίας, προτείνουμε τα ανωτέρω πιστοποιητικά να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως δίνεται η δυνατότητα με την απόφαση Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402 (ΦΕΚ Β’ 1042/31.06.2006) ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις συνωστισμού στα Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και ΚΕΠ (ειδικά εν μέσω πανδημίας).

Επιτακτική είναι, επίσης, η ανάγκη διευκρινήσεων για τις περιπτώσεις θανάτου ή συνταξιοδότησης του δικαιούχου, αλλά και για τις περιπτώσεις διακοπής εργασιών των δικαιούχων.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πάγια και ιδιαίτερα επίκαιρη θέση της Ομοσπονδίας, να παραμένουν δυναμικά ανοιχτές όλες οι πλατφόρμες για διορθώσεις και ορθές επαναλήψεις.

 

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.