Σεπτεμβρίου 23, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Δήμος Αγρινίου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου

 

 

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Α) Έγκριση και παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ Θεστιέων Δήμου Αγρινίου.

Β) Εκκίνηση έναρξης του Β2 σταδίου της μελέτης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

  1. Απευθείας αγορά ή μη ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. Γ398 ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας (φερόμενος ιδιοκτήτης Χρήστος Μαστρογιάννης). Επί εγγράφου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου με αρ. πρωτ. 36661/2022.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 124/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

  1. Συζήτηση για την σχολική στέγη στο Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης, Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης και

Μέλος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αδάμης).

 

  1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 192/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 284/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

‘Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

“Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης ‘ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ’ με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 € από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Δυτική Ελλάδα 2014 -2020’”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

  1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Καλαντζής).

  1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 125/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Κοινότητας Καστρακίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου (Α΄ περίπτωση) και ο κ. Γρηγόριος Μηλιόρδος (Β΄ περίπτωση) συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

  1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στη Στρατηγική Σύμπραξη “EUROPE GOES LOCAL - SYPPORTING YOUTH WORK AT THE MUNICIPAL LEVEL” και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραμητσόπουλος).