Σεπτεμβρίου 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Μαριάννα Ρόμπολα:  «Γηράσκω δ’αιεί πολλά διδασκόμενος»

 

 

 

 

Η γνωστή φράση «Γηράσκω δ’αιεί πολλά διδασκόμενος» που μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι ήταν του Σωκράτη, ανήκει στον Σόλωνα, που έζησε μια εκατονταετία νωρίτερα από τον μεγάλο Αθηναίο φιλόσοφο, σημαίνει όσο μεγαλώνω μαθαίνω πάντα κάτι καινούργιο. Παρουσιάζει τη σημασία της αυτομόρφωσης, σε μια ουσιαστική δια βίου παιδεία που δεν θα περιορίζεται μόνο σε γνώσεις, αλλά σε μια οργανωμένη προσπάθεια.

 

Ποια η σημασία της;

  • Οι συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας ωθούν τον άνθρωπο να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • Με τη δια βίου εκπαίδευση δίνονται νέα κίνητρα ζωής, σε όλες τις ηλικίες, να συνεχίζουν να αποκτούν νέες δεξιότητες και να παραμένουν δημιουργικοί, καθώς ο άνθρωπος γερνάει γρηγορότερα όταν παραιτείται απο τη ζωή.
  • Με την αυτομόρφωση αξιοποιείται ουσιαστικά ο ελεύθερος χρόνος του ατόμου, γίνονται εύστοχες επιλογές και παίρνονται σωστές αποφάσεις σε κάθε ζήτημα

 

 Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι προορισμένος να εξελίσσεται και συνεχώς να προοδεύει καθώς και ο Αριστοτέλης αναφέρει οτι     « Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει» (Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έτσι καμωμένοι από τη φύση ώστε να επιδιώκουμε τη        γνώση).